pondělí 28. března 2011

Pracovní setkání NNO_cesta k samofinancování


Dne 24. března 2011 se zástupkyně našeho sdružení (Jana a Lenka) zúčastnily „Pracovního setkání nestátních neziskových organizací“ s názvem  - Cesta k samofinancování.
Na 1. setkání, které zorganizovalo o.s. Leccos z Českého Brodu, se sešlo 15 zástupců z 10 neziskovek z blízkého i dalekého okolí.
Program byl více než zajímavý – řízení NNO, public relations v NNO, spolupráce s obcí, ve které organizace působí, fundraising, samofinancování NNO.
Ke každému bloku byl připraven tiskový materiál s nejdůležitějšími body přednášky, ke kterým se vždy rozproudila vášnivá debata zúčastněných. Řešily se konkrétní problémy, navrhovalo se možné zlepšení a řešení, předávaly se zkušenosti.
Pro velký úspěch se plánují další pravidelná setkání neziskovek, kde se kromě nových přednášek (např. účetnictví NNO) bude diskutovat o tom, jak získané zkušenosti propojit s činností konkrétní organizace a jeho úspěchu či neúspěchu.

Za os. Magrata
Jana Schramlová a Lenka Koulová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...